Dịch vụ Cloud VPS USA

Cloud VPS USA tại Việt Server là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo tại Mỹ. Trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24, dùng thử miễn phí

VPS USA #1

129,000

VND / Tháng

 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 1 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 10000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #2

159,000

VND / Tháng

 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #3

179,000

VND / Tháng

 • CPU: 2 CPU
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #4

319,000

VND / Tháng

 • CPU: 2 CPU
 • RAM: 4 GB
 • SSD: 60 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #5

579,000

VND / Tháng

 • CPU: 4 CPU
 • RAM: 8 GB
 • SSD: 90 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #6

919,000

VND / Tháng

 • CPU: 8 CPU
 • RAM: 16 GB
 • SSD: 120 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 10000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #8

1,379,000

VND / Tháng

 • CPU: 16 CPU
 • RAM: 32 GB
 • SSD: 240 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #09

419,000

VND / Tháng

 • CPU: 4 CPU
 • RAM: 4 GB
 • SSD: 60 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

VPS USA #11

779,000

VND / Tháng

 • CPU: 8 CPU
 • RAM: 8 GB
 • SSD: 90 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ